Dinner

Venue:
Student Dormitory ŠD Nitra, Slančíkovej str.